hero2

مَفشوکست

مَفشوکست
ساخته شده در 1399/9/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من سپیده شریفی هستم میزبان شما در پادکست مَفشوکست. در مَفشوکست به خلاصه گویی کتاب میپردازیم. با نگاهی ویژه به کتابهایی با محوریت دغدغه ی زنان. با زنانی همراه خواهیم بود که در موقعیت های متفاوت در طول تاریخ صداشون شنیده و نقش هاشون دیده نشده و شخصیت زنهای داستان، موفقیتها، مشکلات و تجربیاتشون رو مرور خواهیم کرد.

مفشوکست به وجود آمده با معرفی کتاب، زنان و مردان رو آگاه تر کنه. تا جامعه ای باسواد و آگاه داشته باشیم.

چرا من در حامی باش هستم؟

جهت آگاهی سازی کمک دوستداران این حوزه بسیار کمک کننده است. پس من اینجا هستم تا اگر شما هم میخواهید در این راستا قدمی بردارید فضا براتون محیا باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند