hero2

مگزینو: مرجع کتاب مصور

مگزینو: مرجع کتاب مصور
ساخته شده در 1403/1/14
4
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 64

تسریع روند قرار دادن چپترها

500,000 تومان

مگزینو چیه؟
مگزینو گوگل دنیای کتاب مصور! در مگزینو می‌تونید مانگا، مانهوا و کامیک رو با ترجمه فارسی مطالعه کنید. دیگه نیازی ندارین تا هی اینور و اونور دنبال ترجمه کتاب‌های مصور بگردین. 


با حمایت از سایت مگزینو می‌تونید به بهتر شده سایت و قرار گرفتن سریع‌تر چپترها کمک کنید! بدون کمک شما ما نمی‌تونیم فعالیت‌مون رو ادامه بدیم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

4 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند