hero2

mahdi 8499

mahdi 8499
ساخته شده در 1399/3/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مهدی ابراهیمی 15 ساله از استان فارس هستم که برای دوستان عزیز استریم میگذارم .

چرا من در حامی باش هستم؟

چون مودم خیلی ضعیفی دارم ومی خواهم به کمک شما دوستان عزیز با حمایت هاتون به هدفم برسم وبا اینترنت بهتر  بازی بهتر و استریمی بدون هیچ مشکلی برای شما بزارم 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند