هدف: ساخت یخچال قابل حمل ارزون برای همه.

هدف کلی من بهبود زندگی و راحتی برای همه است .

حامیان

ترتیب نمایش بر مبنای : تاریخ | مبلغ
شما اولین حامی در ماه باشید :)

درحال بارگذاری صفحه...