hero2

ماه سیزدهم

ماه سیزدهم
ساخته شده در 1399/12/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما در پادکست ماه سیزدهم سرگذشت مکانها ، نهادها ، شهرها و افراد اثرگذار ایران را در بستر رویدادها و وقایع اجتماعی و سیاسی آن دوران روایت میکنیم ... 
من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند