شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من ماکان نیک‌بین، متولد ۱۳۶۴ و فارغ‌التحصیل دانشکده موسیقی دانشگاه هنر هستم. علیرغم میل باطنی برای ادامه رشته تخصصی‌ام، نوارندگی پیانو، با توجه به آنچه در طول سالهای تحصیل تجربه و مشاهده کرده بودم، احساس کردم لازم است شخص یا اشخاصی قدم در وادی ویران آموزش موسیقی بگذارند و فکر کردم چرا من یکی ازآنها نباشم...


  چرا من در حامی باش هستم؟

  حضور موسیقی با کیفیت  در زندگی روزمره مردم نشانگر توسعه یافتگی اجتماعی است. اما در نظر اغلب مردم موسیقی، به جای وسیله تفکر تبدیل شده به محل تخلیه هیجانات که من با این سویه مشکلی ندارم. اما تولید موسیقی مستقل و با کیفیت و همچنین تولید محتوای آموزشی، بدون داشتن کمک‌های شنوندگانی که مشتاق موسیقی متفاوتی هستند امریست ناممکن. پس من به حامی‌باش پیوستم تا بتونم به جای همه معلمانی که وقت مطالعه و روزآمدسازی خودشون رو ندارن کار کنم و همینطور براشون موسیقی خوب بنویسم.


  Be Sponsor:

  I am Makan Nikbin, I am graduated of the Faculty of Music in the University of Arts. Contrary to my desire to pursue my major, in performance , according to what I have experienced and observed during my study, I felt it is necessary for my colleagues  to step into music education area, and I thought why I should not be one of them...


  Why am I in the " be sponsor “? 

  Presence of quality music is the indicator of social development in the people's routine life. But for the most people, music converted to a place to discharge/vent of emotions instead of a means of thinking, which I don't have any problem with it. But it is impossible to produce independent and quality music and also educational content without the assistance of listeners who are eager for different type of music. So I joined to the " be sponsor " to able to work and write good music instead of all those mentors who don't have time to study and update themselves.

درحال بارگذاری صفحه...