درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    برنامه نویس هستم و علاقه زیادی به ساخت نرم افزارهای متنوع برای تسهیل کارهای روزمره دارم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای دلگرمی و جبران وقتی که بنده برای ساخت نرم افزارهای رایگان صرف میکنم و همچنین خرید تجهیزات جدید برای بهبود پروژه ها، نیاز به حمایت کسانی که از نرم افزارهای بنده استفاده میکنند دارم.

درحال بارگذاری صفحه...