hero2

مک سافت

مک سافت
ساخته شده در 1399/3/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

برنامه نویس هستم و علاقه زیادی به ساخت نرم افزارهای متنوع برای تسهیل کارهای روزمره دارم.


چرا من در حامی باش هستم؟

برای دلگرمی و جبران وقتی که بنده برای ساخت نرم افزارهای رایگان صرف میکنم و همچنین خرید تجهیزات جدید برای بهبود پروژه ها، نیاز به حمایت کسانی که از نرم افزارهای بنده استفاده میکنند دارم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند