hero2

پروژه نگارش کتاب مانای ایران

پروژه نگارش کتاب مانای ایران
ساخته شده در 1399/6/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هدف نهایی

کمکهای شما در این موارد و برای رسیدن به این اهداف هزینه خواهد شد : 

 ● تحقیق و نگارش کتاب مانای ایران بدون دغدغه تامین معاش

● تامین هزینه های سفر جهت تحقیق میدانی ، تهیه عکس و برداشت مختصات و اطلاعات لازم 

● تامین هزینه های لازم برای خرید تجهیزاتی مانند دستگاه جی پی اس ، دوربین نسبتا حرفه ای ، دستگاه حرفه ای ضبط صدا (جهت انجام مصاحبه ها ) و ...

● تامین هزینه های لازم برای بازسازی یا تعویض سنگ مزار آرامگاه های در خطر تخریب و نابودی ( با تعهد حفظ اصالت سنگ پیشین ) 

●تامین هزینه های مجوز و چاپ کتاب 

کتاب مانای ایران، نام کتابی مرجع درباره آرامگاه نامداران ایران است . در این کتاب محل دقیق آرامگاه نامداران ایران بهمراه توضیحات، شرح حال، عکس و مختصات به ثبت خواهد رسید تا اگر بهر دلیلی در طی دهه ها و قرون آینده به آرامگاه یک نامدار صدمه ای وارد آمد ، نسلهای آینده با مراجعه به این کتاب بتوانند محل دقیق و مشخصات آنرا بازیابی کنند. این پروژه از هیچ سازمان و نهاد و ارگان، خصوصا دولتی کمک مالی نمی‌پذیرد و در این مورد تنها به همراهی مردم وابسته است، چرا که عقیده داریم این کتاب متعلق به مردم ایران است و می‌بایست استقلال خود را در برابر هرگونه جهت گیری سیاسی و فکری  حفظ کند.

کمکهای شما در این موارد و برای رسیدن به این اهداف هزینه خواهد شد : 

 ● تحقیق و نگارش کتاب مانای ایران بدون دغدغه تامین معاش نویسندگان

● تامین هزینه های سفر جهت تحقیق میدانی، تهیه عکس و برداشت مختصات و اطلاعات لازم 

 ● تامین هزینه های لازم برای دستیابی به منابع تحقیقات، مانند خرید کتابهای چاپی، کتابهای دیجیتال و عضویت در مخازن اطلاعات تاریخی در خارج و داخل ایران .

● تامین هزینه های لازم برای خرید تجهیزاتی مانند دستگاه جی پی اس، دوربین نسبتا حرفه ای، دستگاه حرفه ای ضبط صدا (جهت انجام مصاحبه ها ) و ...

● تامین هزینه های لازم برای بازسازی یا تعویض سنگ مزار آرامگاه های در خطر تخریب و نابودی ( با تعهد حفظ اصالت سنگ پیشین ) 

●تامین هزینه های مجوز و چاپ کتاب 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند