hero2

marketica | مارکتیکا

marketica | مارکتیکا
ساخته شده در 1403/2/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمدحسینم، بار دومه که دارم شانس خودمو تو دنیای پادکست امتحان می‌کنم.

پادکست من این دفعه درباره کتاب و چیزی هست که دارم تو حوزه‌ش کار می‌کنم یعنی مارکتینگ و کسب و کار 

من دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهرانم و امیدوارم بتونم خوب درباره مارکتینگ صحبت کنم و کلی چیز خوب یاد بگیرم و یاد بدم.


 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند