hero2

من - صدا - قلم - حرکت

من - صدا - قلم - حرکت
ساخته شده در 1399/7/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

خدا

سلام. من علی جهانی‌فر هستم. متولد ۸۱ و سال اخر دیپلم رو میگذرونم، یعنی سال ۱۴۰۰ کنکور دارم. ممکن هست که در برخورد با نوشته‌های من و پادکستی که ساخته‌ام، به تخلص (عفا) هم بر بخورید، حساس نشوید! عفا هم من هستم. البته بنده صرفا قلم بر دست میگیریم، مینویسمو سپس میخوانم و در اخر هم کارهای ویرایش. یعنی من مالکیت هیچ کدام این کلمات و سخنان را ندارم و لیکن این مسئولیت من است. اینجا فقط کلمات به بزم و شادی در میاند.

وجود من در حامی باش برای حمایت عزیزان دل است که لطف دارند، اما مسلما از این بستر بسیار مناسب، در زمان نیاز و نوعدوستی، حتما استفاده های مفید تری خواهیم کرد. وگرنه روزی ما در قلبمان است و از وجود خدا

در پناه حق باشیم✨


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند