hero2

پادکست مشورکست

پادکست مشورکست
ساخته شده در 1399/1/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


پادکست مشورکست در مورد تجربه های من در استارتاپی است که آن را راه انداختم و شکست خورد!


چرا من در حامی باش هستم؟

تولید پادکست علاوه بر حوصله و وقت گذاشتن نیاز به یکسری لوازم و تجهیزات داره. اگر این پادکست براتون مفید هست میتونید در تامین هزینه هاش مشارکت کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند