hero2

امید ریاضی

امید ریاضی
ساخته شده در 1403/2/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

«اُمید ریاضی» چیست؟

ما یک گروه از معلمان ریاضی هستیم که در تجربه‌ی کار با دانش‌آموزان، معلمان و پژوهشگران این حوزه، به مسئله‌ی کمبود محتوای باکیفیت در این حوزه رسیدیم و تصمیم گرفتیم دست‌به‌کار شویم. ما محتواهای متنوعی را در حوزه‌ی آموزش ریاضی، مبتنی بر پژوهش‌های معتبر تولید می‌کنیم و همه را در وب‌سایت «اُمید ریاضی» به صورت رایگان در دسترس قرار می‌دهیم. 

چرا ما در حامی باش هستیم؟

فعالیت گروه ما به صورت غیرتجاری انجام می‌شود، چون معتقدیم دسترسی افراد به محتوای باکیفیت نباید به دلیل مسائل مالی محدود شود. به همین جهت برای ادامه‌ی فعالیت گروه نیازمند تامین منابع مالی هستیم. با کمک به گروه ما، به ادامه‌ی مسیر ما و تولید محتوای باکیفیت در این حوزه کمک می‌کنید.

در صورت حمایت از «اُمید ریاضی» ممنون خواهیم شد اگر اطلاعات کامل خود را وارد کنید تا بتوانیم همراهی شما را در وب‌سایت منعکس کنیم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند