hero2

آموزشیار آب

آموزشیار آب
ساخته شده در 1402/11/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما یک NGO هستیم که در حوزه سواد آبی و آموزش به کودکان فعالیت می کنیم.  بیشتر فعالیت ما در مدارس متمرکز است و دانش آموزان را به سمت نوآوری و چالش های آب و محیط زیست  متمایل کرده و برایشان مسابقات نوآوری و حل مساله برگزار می کنیم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

 حامی باش با اتصال به سایت ما می تواند به ما کمک کند که برای کمک به ساخت محصولات نوآورانه کودکان محروم حمایت بطلبیم . همه فعالیتهای ما به صورت مستند در  وبسایت ما انعکاس مییابد. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند