شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    از سال 1376 در حال نوشتن اشعار و غزل و ترانه و از سال 1380 به شکل جدی پیگیر نوشتن داستان و فیلمنامه هستم. و در دوره های آزاد و آنلاین هم شرکت کرده ام. و در حال حاضر نیز با پشتوانه مدارک و دوره های جدی آزاد آکادمیک در تهران و تبریز در رشته فیلمسازی سینما، در حال نوشتن چند فیلمنامه و طرح مستند بلند و کوتاه هستم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    هدف از ایجاد صفحه و حضور مشتاقانه من در حامی باش، جذب حمایت های مالی برای پیش تولید، تولید و پس تولید فیلم ها و طرح های مستند خودم با موضوعات روز دنیا و ایران برای کمک به بهبود کیفیت زندگی و آگاهی رسانی عمومی از آنچه باید بدانند است.

درحال بارگذاری صفحه...