hero2

تکنولوژی نوین

تکنولوژی نوین
ساخته شده در 1399/1/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستم و چه فعاليتی می کنیم؟

سلام ما یک تیم عاشق فناوری هستیم که ایده های جدیدی داریم ولی نیاز به حمایت کننده مالی داریم تا بتوانیم ایده هامون را پیاده سازی کنیم و ایده های از نوع ایده های که هنوز ساخته نشده است و ما آن ایده ها را می سازیم و وارد بازار می کنیم

چرا ما در حامی باش هستیم؟

ما به این دلیل به حامی باش پیوستیم که بیشتر هزینه های ایده مان را خودمان پیدا می کنیم و نیاز به یک خورده هزینه های بیشتر برای ساخت ایده های جدیدمون داریم که گفتیم کسانی هم هستند که به ما در ایده هایمان کمک کنند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند