درباره من:

  • ما کی هستم و چه فعاليتی می کنیم؟

    سلام ما یک تیم عاشق فناوری هستیم که ایده های جدیدی داریم ولی نیاز به حمایت کننده مالی داریم تا بتوانیم ایده هامون را پیاده سازی کنیم و ایده های از نوع ایده های که هنوز ساخته نشده است و ما آن ایده ها را می سازیم و وارد بازار می کنیم

    چرا ما در حامی باش هستیم؟

    ما به این دلیل به حامی باش پیوستیم که بیشتر هزینه های ایده مان را خودمان پیدا می کنیم و نیاز به یک خورده هزینه های بیشتر برای ساخت ایده های جدیدمون داریم که گفتیم کسانی هم هستند که به ما در ایده هایمان کمک کنند.

درحال بارگذاری صفحه...