hero2

مهران نوظهور

مهران نوظهور
ساخته شده در 1401/6/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ساخت برنامه درباره زندگی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

 یک برنامه ساز پر از ایده های جالب البته برای مخاطب که دنبالشه 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه از من حمایت مالی بشه تا بتونم پیامم را به همه برسونم 

 

پس تو می تونی با حمایتت یکار کنی که صدای من به همه برسه 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند