hero2

معمارمانشهر

معمارمانشهر
ساخته شده در 1399/4/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم؟

ما شهریار و فروغ فخار هستیم.

مشغول به تولید پادکست با محتوای معمار و معماری هستیم.

دغدغه ما شناخت عمومی و هر چه بیشتر معماری هست.

ما را میتواند در پادگیرهای ناملیک،شنوتو،کست باکس،گوگل پادکست و ..... بشنوید و دنبال کنید

چرا ما در حامی باش هستیم؟

حمایت های شما از ما و تبلیغات تان برای پادکست تولیدی ما میتواند مسیر را بر ما آسان تر و قدم هایمان را استوار و مستحکم تر کند تا باهم در این مسیر قدم برداریم و به شناخت هر بیشتر معماری کمک کنیم و کیفیت معماری را تا حدی ارتقا دهیم

همین طور حمایت های مادی و معنوی شما عزیزان به ما برای ساخت این پادکست کمک و انرژی مثبت میدهد

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند