hero2

فعالیت های هنری معمار ملی

فعالیت های هنری معمار ملی
ساخته شده در 1400/2/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

گروه تحقیق و مصاحبه معمار ملی و استودیو RedLeaf در پروژه ای مشترک


مستندی از آثار هنری معماران ملی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) از سال هزار و سیصد و سی و نه فعالیت خود را آغاز کرد. در طی چندین دهه ، علاوه بر آموزش معماری و شهرسازی ، افراد مطرحی را حوزه فرهنگ و هنر ، ورزش ، مدیریت و سیاست به جامعه معرفی کرده است.
مستندهای حاضر، جنبه هنری معماران ملی را به تصویر می کشد. معرفی آثار هنری و گفت و گویی کوتاه با هنرمند در قالب  مجموعه ای جذاب.

اعضای تیم:

عیسی ذکایی

اطلس سبحانی

شهرو کاشانی

الهه مایانی

.

علی بختیاری

وحید بهشتی

علی اصانلو

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند