hero2

meme._.pashm

meme._.pashm
ساخته شده در 1401/1/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من سپهرم ملقب به میم پشم و همونجور که از اسمم معلومه میم می‌سازم😳
 

چرا من در حامی باش هستم؟

 

برای اینکه از فعالیتی که میکنم اگر کسی دوست داشت ازم حمایت بکنه🫂

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند