hero2

دونیت به مهدی روشن

دونیت به مهدی روشن
ساخته شده در 1399/1/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من با بازی کردن بازی های و استریم کردن انها سعی در سرگرم کردن انها دارم و بابتش خوشحالم


چرا من در حامی باش هستم؟

به علت این که دوستان من بتوانند در خارج از کشور و در ایران ب راحتی بنده را حمایت کنند

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند