hero2

مایک سیبیل

مایک سیبیل
ساخته شده در 1401/2/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

یک آدم بی هدف 🗿💔

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من منم 🗿


 

چرا من در حامی باش هستم؟

چون میخوام پول درارم 😐🧠

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند