hero2

Miladofficiali

Miladofficiali
ساخته شده در 1399/7/19
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام رفقا من میلاد هستم

کار من گفتن حرف دل هممونه و میدونم که حرف مشترک زیاد داریم.

چرا من در حامی باش هستم؟

حامی باش تنها جاییه که شما می تونید منو حمایت کنید.

موسیقی بویژه رپ هیچ منبع درآمدی نداره و شما می تونید با حمایتتون به پیشرفت ما کمک کنید و باعث دلگرمی و انگیزه ما برای ادامه این مسیر باشید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند