شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • ترجمه ی مانهوا های بیشتر و جدید تر.ترجمه ی مانهوا های کوتاه و بلند و در آینده ای نزدیک امکان چاپ آنها مانند مانگا.

درحال بارگذاری صفحه...