hero2

راه اندازی سرویس مینوپی

راه اندازی سرویس مینوپی
ساخته شده در 1399/3/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

راه اندازی شرکت پرداخت یاری

برای راه اندازی شرکت پرداخت یاریم به پول نیاز دارم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما تیم برنامه نویسی اپ گستران جوان هستیم و برای راه اندازی سرویس مینوپی نیاز به حمایت مالی داریم

چرا من در حامی باش هستم؟

بهترین بستر برای جمع آوری حمایت مالی هست و برای همین انتخابش کردم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند