hero2

میروحید رادفر

میروحید رادفر
ساخته شده در 1400/7/13
0
حامی
دایره خالیه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - پاداش حمایت مالی برای کمک به انتشار کتاب زخمه

اولین هدف انتخاب شده ی ما چاپ و انتشار کتاب زخمه است که به معرفی و اموزش  زخمه های خاص نوازندگی میروحید رادفر میپردازد.برای ماندن حق ماکیت معنوی و مادی کتاب برای نگارنده تصمیم گرفیم که هزینه چاپ با مولف باشد.حمایت های شما در این مسیر استفاده خواهد شد.حامیان مالی بالای صد هزار تومان یک جلد کتاب زخمه را همراه امضا به نام حامی بعد از انتشار دریافت خواهند کرد.این کوچکترین کاریست که متیوانم در مقابل لطف و مهربانی حامیان عزیز انجام دهم.


تعداد بی نهایت