شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • با حمایت کردن ما از معلولان حمایت کنید ما برای معلولان وسایل مورد نیازشان را تهیه کرده وبه آن ها تحویل میدهیم شما با حمایت کردن ما دل این معلولان را شاد کنید

درحال بارگذاری صفحه...