hero2

محمدطاها جعفری نسب

محمدطاها جعفری نسب
ساخته شده در 1401/2/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

اینترنت گیم پلی

نت کمی دارم اگرمی شود کمک کنید

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمدطاها جعفری نسب هستم حدود1سال با کامپیوتر اشنا هستم.ومی واهم درعرصه گیم فعالیت کنم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند