hero2

محمد قائدی

محمد قائدی
ساخته شده در 1401/4/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید دوربین با کیفیت برای ولاگ

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

محمد قائدی هستم ۱۶ ساله اهل بستک هستم 

اولین یوتوبر و استریمر بستکی هستم یوتوب رو از سال ۲۰۱۹ و توییچ رو از سال ۲۰۲۰ 


 

چرا من در حامی باش هستم؟چون خیلی خفنه

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند