hero2

Moloxor Family

Moloxor Family
ساخته شده در 1402/4/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

یک عشق کامپیوترم که دوست ندارم تا جای ممکن شناخته بشم و هر چیزی یاد بگیرم به زبان ساده توضیح میدم چه کوچک چه بزرگ تا دور هم کلی چیز یاد بگیریم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند