درباره من:

 • What is our Mission and Purpose?

  Monji Movement see this as its mission to introduce the humankind its true ‘’lost one’’ and by introducing imam Mahdi (aj) as the only true savior of humankind to all of the free nations around the world, and take a high and effective step along the purpose of arrival of his holly being. We are going to execute that order of imam which he mentioned in his commandment letter to Shaikh Mofid that “if our Shia’s had been unified for our order of appearance with their heart and soul, the honor of my visitation will not get delayed even a second.” And since the distribution span of Shia through whole world have caused the Shia community to not be limited to only a few countries, therefore the purpose of Monji movement is not only the introduction of imam Mahdi (aj) to the world but also keeping solidarity and creating connection bonds between Shia’s from all across the globe at the same time. At that time if we truly ask for the arrival of imam Mahdi (aj) and if the almighty God Find us being deserved to see imam’s appearance and then Allah willing, we will see the beauty of imam’s face filled with pure light and all of the people of the world will be blessed under his government with justice and peace, while before that it was filled with oppression and injustice.


  Where does my donations go?

  Your donations will be spent on any project which will help Monji Movement to achieve its goals and to strengthen this initiative. We should mention that HamiBash platform will recieve ۵% of each donation you give for its services.

  رسالت و اهداف ما چیست؟

  حرکت جهانی منجی این را رسالت خود می داند که بشر را با گم شده ی حقیقی خود آشنا سازد و با معرفی حضرت مهدی (عج) به عنوان یگانه منجی عالم بشریت به تمامی ملتهای جهان، گامی بلند و مؤثر در راستای تعجیل در امر ظهور ایشان بردارد. ما قصد داریم تا به این فرمایش شریف حضرت که در توقیع به شیخ مفید فرمودند: "اگر شیعیان ما در امر ظهور ما یک دل و یک صدا شوند، خجستگی دیدار ما لحظه ای به تاخیر نخواهد افتاد" جامه ی عمل بپوشانیم و از آنجاییکه گستردگی شیعیان در جهان و کشورهای مختلف سبب آن شده که جامعه ی شیعیان فقط محدود به چند کشور نباشد ، لذا هدف از راه اندازی حرکت منجی نه تنها معرفی حضرت مهدی(عج) به جهانیان، بلکه حفظ انسجام و ایجاد ارتباط بین شیعیان در اقصا نقاط جهان می باشد.


  حمایت شما کجا خرج می شود؟

   حمایت مالی شما در جهت پیشبرد و تحقق اهداف آرمانی این نهضت جهانی به کار گرفته خواهد شد. توجه داشته باشید که مجموعه حامی باش بابت ارائه خدمات حدودا ۵ درصد از کل مبلغی که برای ما ارسال میکنید کسر می کند.

درحال بارگذاری صفحه...