hero2

مصطفی لشکرآرا

مصطفی لشکرآرا
ساخته شده در 1400/8/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مصطفی لشکرآرا هستم دانشجوی ارشد روانشناسی و توی فضای مجازی و وب سایت خودم تلاش دارم به توسعه روانشناسی از نوع کار بردی و هم زمان علمی  بپردازم و البته چون دانشجو هستم  به کمک شما برای بالا بردکن کیفیت و کمیت  محتوا ها نیاز دارم 


هر روز مطالب مختلفی در زمینه روانشناسی تولید میشه که به بهبود کیفیت  زندگی مردم کمک میکنه و در طی زمان جامعه به جای بهتری تبدیل میشه 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند