hero2

ارباب زمان

ارباب زمان
ساخته شده در 1399/6/23
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - حمایت از طریق پیش خرید سهام اپلیکشن

  • در ازای این مبالغ کد سهامداری پروژه به شما ارسال میشود تا در آینده و اجرایی شدن، سهامها به سهامداران اختصاص یابد. 

  • می توانید مبالغ مورد نظرتان و روش حمایت را از طریق سایت حامی باش برای ما ارسال کنید و از طریق ایمیل به اطلاع ما برسانید.

    [email protected]


تعداد بی نهایت
10,000 تومان - حمایت از طریق پیش خرید نسخه حرفه ای اپلیکیشن

در آینده نزدیک نسخه حرفه ای و مختص سرمایه گذاران جهت ارزیابی و آنالیز رفتاری آنها و دستیار هوشمند ارائه خواهد شد که کسانی که کمک داوطلبانه کرده اند در اولویت هستند و میتوانند آن را پیش خرید کنند.


تعداد بی نهایت