hero2

therammsh

therammsh
ساخته شده در 1402/12/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

محمدرضا رامشه هستم محتوایی تولید کردم که اگر هر جای دیگه ی دنیا بود خیلی حمایت می‌شدم ولی ب عشق مردم کشورم رکورد داره ۱۴ زبان رپ هستم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

بخاطر ارزش دادن ب دنبال کنندگان دوست ندارم زیاد تبلیغ کنم .

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند