شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنید؟

    من برای این توضیح ویدیو های آموزش درباره گوشی و درباره‌ی ترمینال ها وانواع رات و باج‌افزار و بد افزار امتحان میکنم برای تست و برای استفاده افراد تا بتونن از این قابلیت ها استفاده کنند.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

درحال بارگذاری صفحه...