hero2

Mr Silent Channel

Mr Silent Channel
ساخته شده در 1399/2/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنید؟

من برای این توضیح ویدیو های آموزش درباره گوشی و درباره‌ی ترمینال ها وانواع رات و باج‌افزار و بد افزار امتحان میکنم برای تست و برای استفاده افراد تا بتونن از این قابلیت ها استفاده کنند.


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند