hero2

mx comic

mx comic
ساخته شده در 1401/2/31
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

سلام من مجیدم و اینکه یه پیج دارم که توش میم در مورد دیسی و مارول و کلا کمیک میسازم خوشحال کیشک به پیجم سر بزنید همین دیگه😂🙂 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند