hero2

محمد زینلی

محمد زینلی
ساخته شده در 1399/7/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

آشنا. شاید یک همسایه نزدیک، یک همسفر تو تاکسی. علاقمند به موسیقی، شعر، سینما، برنامه نویسی و دنیای نرم‌افزار آزاد


چرا من در حامی باش هستم؟

اگر دوست دارید و بخشی از کارهای من به درد شما خورده، یا براتون جالب بوده می‌تونید از پروژه‌های کوچک من حمایت کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند