hero2

نخکش

نخکش
ساخته شده در 1400/10/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

گسترش کسب و کار

قصد دارم با حمایت های مالی شما یک کارگاه بزرگتر با تعداد نیروی بیشتر ساخته و تبلیغات مجازی و حقیقی بیشتری انجام بدهم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

گروه هنری نخکش  با سابقه ای بالغ بر دوسال و توانایی اجرای تابلوهای نخ و میخ و نخکش کردن انواع چهره و لوگو و متن و … به بهترین و خاص ترین تابلوها


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند