hero2

نمایش پاتدا پخیل

نمایش پاتدا پخیل
ساخته شده در 1402/6/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

یه لحظه این متن رو بخون 
این صفحه جهت جذب حمایت برای نمایش ترکی پاتدا پخیل ایجاد شده است. چه خوب است حمایت از من جوان که قدم در راه هنر برداشتم. هدف من در تیاتر ایجاد مفهوم های ساده ولی مهم است که نیاز به فرهنگ سازی اساسی دارد. دیگر دوران نمایش های الکی تمام شده است. من چون در شهر تبریزم این نمایش رو به زبان ترکی انتخاب کردم چون مردم بیشتر با زبان خودشون انس میگیرند.
برای هرکسی که حمایت کنه هم  بلیط رایگان در نظر گرفتیم تا حسن نیت خودمون رو نشون بدیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

300,000 تومان - بلیط رایگان نمایش


تعداد بی نهایت