hero2

نازاد

نازاد
ساخته شده در 1402/12/23
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ویژگی‌های فرهنگی نسلی در طبقه متوسط شهری در تهران

به‌نظر می‌رسد در جامعه ایران، نسبت به نسل جوان با ترکیبی از حیرت، ستایش و ترس نگاه می‌شود. نسلی که گاهی تا بالاترین درجاتِ شجاعت و درایت بالا می‌رود و گاهی به سبکسری و بی‌مبالاتی و ابتذال متهم می‌شود. شناختن واقعیت این نسل در دو جنبه جهان‌بینی و نظام هنجاری، می‌تواند تصویری روشن از این نسل ارائه دهد، تصویری که بخشی نمایانگرِ آینده اجتماعی ایران هم هست.

این پژوهش بنا به ویژگی‌های این پلتفرم به طبقه متوسط تهران محدود شده است.

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من نفیسه آزاد هستم. ساکن ایران و جامعه‌شناس هستم و بیشتر از ۱۵ سال است که کار پژوهش‌گری می‌کنم. حوزه تخصصی من جامعه‌شناسی شهری است با تمرکز بر جامعه‌شناسی نوآوری و مطالعات جنسیت. 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در ایران، پژوهش اجتماعی بیشتر از همه بخش‌ها در اختیار نهادهای عمومی (دولت) است. هرچند بخش خصوصی هم در حوزه‌هایی پژوهش‌هایی دارد اما اصلاً معنادار نیست. در نتیجه پژوهش‌های اجتماعی (شاید جز بخشی از پایان‌نامه‌ها) بیشتر پاسخ به مسائلِ دولت هستند تا مسئله‌مندی‌های اجتماعی یا نخبگانی.

در عین حال مشارکتِ جامعه ذی‌نفعان در انجامِ پژوهش به‌صورت تأمین مالی می‌تواند حساسیت آنها را نسبت به مسائل اجتماعی بیشتر کند، هم‌زمان که می‌تواند پرسش‌های آنها را پاسخ دهد. من فکر کردم از ابتدای سال ۱۴۰۳، بخشی از کارم را متمرکز بر تأمین مالی جمعی پژوهش‌های کوچکی کنم که متولی جمعی دارند و نتایج آنها در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

حتماً اولین پروژه برآمده از دغدغه‌های من است اما به‌نظرم در ادامه راه می‌توان حتی پرسش‌ها را نیز به رأی جمعی گذاشت.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند