hero2

خيريه نيكان ماموت

خيريه نيكان ماموت
ساخته شده در 1401/8/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

درباره خیریه نیکان ماموت

موسسۀ خیریۀ نیکان ماموت حامی خانواده‌ها، با شماره ثبت 26394؛ به‌عنوان سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی و غیرانتفاعی، فعالیت خیرخواهانه خود را از آبان‌ سال 1389 آغاز کرد. ايده پيدايش اين موسسه با ديدن و درك مشكلات خانواده‌های نيازمند به وجود آمد.

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند