hero2

خیریه نورامید

خیریه نورامید
ساخته شده در 1401/3/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

بنیاد خیریه‌ی نور امید با تلاش‌های شخصی و برخی کمک‌های مردمی از سال ۲۰۱۲ بدین سو فعالیت‌های خود را آغاز نموده است. این نهاد با هدف کمک به قشر آسیب‌دیده‌ی جامعه به وسیله‌ی برگزاری کلاس‌های آموزشی، ایجاد اشتغال، پرداخت هزینه‌های درمانی و... سعی در بهبود زندگی قشر نیازمند جامعه دارد.

 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند