hero2

نیاز به سرمایه یک تریدر

نیاز به سرمایه یک تریدر
ساخته شده در 1401/10/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

قصد ساختن توکن اختصاصی بر بستر بلاکچین رو دارم

مقدار مشخصی از توکن ساخته شده  بین  حامی ها اهدا خواهد شد. آدرس ایمیل حتما اعلام کنید 

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یک تریدر هستم در زمینه بازار های مالی فعالیت دارم / در تلاش برای تهیه یک توکن اختصاصی بر بستر نت هستم 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای ساخت توکن اختصاصی نیاز به حامی دارم . مقداری از توکن ساخته شده رو به حامی ها اختصاص خواهم داد / باید به مبلغ مورد نظر جهت هزینه های اولیه ساخت توکن برسیم و بعد از ساخت بصورت ایر دراپ بین اعضاء که حامی شدن مقداری از آن تقسیم خواهد شد 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - ایر دراپ توکن ساخته شده

مقدار مشخصی از توکن  بین نفرات ایر دراپ خواهد شد


تعداد بی نهایت