hero2

oostaMo

oostaMo
ساخته شده در 1402/6/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

خوب من محمد قائم پناه هستم که دارم یه کسب و کار در هلند می سازم و تجربه ام رو روزمره قدم به قدم به اشتراک می ذارم.

https://hamibash.com/oostamo

اگر دنبال می کنین من رو برای این به اشتراک گذاری، ماهانه دو یورو یا معادل ریالیش رو انتظار دارم پرداخت کنین

البته اگر فکر می کنین شما نباید پرداخت کنین، من اوکی هستم و لازم نیست.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند