hero2

تاریخ شفاهی بلوچستان

تاریخ شفاهی بلوچستان
ساخته شده در 1402/11/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

با درود و احترام
 

در پروژه تاریخ شفاهی بلوچستان، قصد داریم روایت هایی از زیست مردمی که در جغرافیای بلوچستان سکونت داشته اند، از زبان خود آنها ارائه دهیم تا هم این تجربیات را ثبت و حفظ کرده باشیم، هم ارتباط و درک نسل جدید از نسل قبل بیشتر شود و هم از آنها برای ادامه مسیر زندگی آزاد تر و با کیفیت تر بهره ببریم. شاید هم در این میان، معنا و دیدی متفاوت از زندگی یافتیم که به مردم دنیا هدیه کنیم. 

 

عارف خدابنده
مهر ماه ۱۴۰۲

https://orhb.ir 
 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند