hero2

outsideof

outsideof
ساخته شده در 1401/6/19
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

خارج از چارچوب… (Out side of) چیست؟

پروژه خارج از چارچوب… (Out side of) به دنبال روایت افراد است. روایت افراد عادی که هر کدام قهرمان زندگی خود و اطرافیان‌شان هستند. روایت و شنیدن این روایت‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا فارغ از تفاوت‌ها، به آرمان‌های مشترک یکدیگر پی ببریم و برای رسیدن به جامعه‌ای آرمانی مبتنی بر گفت‌وگو و کرامت انسانی همه افراد جامعه تلاش کنیم


 

چرا خارج از چارچوب… (Out side of) اینجاست؟

بی شک راه‌اندازی و ادامه‌دار بودن این پروژه با توجه به غیرانتفاعی بودن آن هزینه‌بر است. ما تلاش داریم متعهدانه این پروژه را پیش بریم و کمک‌های شما می‌تواند در پیش‌برد اهداف این پروژه کارگشا باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند