hero2

پادکست اورسی | owrsi

پادکست اورسی | owrsi
ساخته شده در 1399/7/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

دربارۀ ما (مجله فرهنگی-هنری اورسی)
حدود 5 سال پیش اورسی از دل شبکه‌های اجتماعی متولد شد. طی این 5 سال فعالیت‌های مجله فرهنگی-هنری اورسی بیشتر و تبدیل به خانوادۀ بزرگ‌تری شده که هدف مشخصی رو دنبال می‌کنه. اینکه «غیر سطحی ببینیم و بشنویم» و ذهنِ جستجوگری داشته باشیم.

چرا ما در حامی باش هستم؟

فعالیت‌های اورسی در حد توان مستقل بوده و سعی داشته از انسان‌هایی که فعالیت‌های مستقل انجام می‌دهند هم حمایت کنه. برای ما بهترین و خوشایندترین نوع گسترش فعالیت‌ها همین حمایت‌های کوچک از آدم‌های بزرگیه که این سال‌ها همیشه همراه ما بوده‌اند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند