hero2

Package_city

Package_city
ساخته شده در 1400/5/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

شهر  پکیچ یک استارت اپ هست  کی سعی می کند  دوره های ارزشمند را در همه زمینه  مالی و موفقیت  و کسب در امد را بصورت  رایگان  یا  قیمت  نا چیز فراهم می کند تا فرصت رشد  ک پیشرفت برابر برای همه وجود داشته باشد 


چرا من در حامی باش هستم؟

شهر پکیج  سعی می کند با جمع اوری و حمایت  همراهان دوره های جدید را  فراهم کند  وان را در اختیار  حامیان ونیازمندان قرار دهد

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند