شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    شهر  پکیچ یک استارت اپ هست  کی سعی می کند  دوره های ارزشمند را در همه زمینه  مالی و موفقیت  و کسب در امد را بصورت  رایگان  یا  قیمت  نا چیز فراهم می کند تا فرصت رشد  ک پیشرفت برابر برای همه وجود داشته باشد 


    چرا من در حامی باش هستم؟

    شهر پکیج  سعی می کند با جمع اوری و حمایت  همراهان دوره های جدید را  فراهم کند  وان را در اختیار  حامیان ونیازمندان قرار دهد

درحال بارگذاری صفحه...