hero2

کمک مالی برای خرید گوشی

کمک مالی برای خرید گوشی
ساخته شده در 1400/8/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم?کن پارسا کیلر هستم و میخوام یک بلاگر خوب بشم و ازم حمایت شود و اکثرا تو کار گیم و ساخت میم هستم امیدوارم ازم حمایت شه 


چرا من در حامی باش هستم؟

به خاطر اینکه من نیاز های مالی ام را به صورت دونیت در این سایت نشان داده و درخواست کمک مالی میکنم 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند