hero2

حمایت مالی از کانال پارس ترینینگ

حمایت مالی از کانال پارس ترینینگ
ساخته شده در 1401/4/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

پارس ترینینگ چیست و چه فعاليتی می‌کند؟

کانال پارس ترینینگ، یک رسانه مردمی و کاملا مستقل بوده، فعالیت اصلی کانال پارس ترینینگ قراردادن آموزشهای گرافیکی است، از آنجایی که این مجموعه به صورت رایگان فعالیت میکند و هدفش این بوده که تا با قراردادن آموزشهای مورد نیاز هنرمندان ایرانی به صورت رایگان، در راستای ارتقاء سطح دانش هنرمندان این سرزمین قدم هایی بردارد چراکه ما بعنوان یک ایرانی ، در قبال هنرمندان سرزمین‌مان ، مسوولیت هایی داریم و از این طریق به وظیفه خود عمل میکنیم

حال مجموعه پارس ترینینگ پس از 3 سال فعالیت بی‌وقفه خود، در شرایط فعلی برای ادامه هدفی که دارد، به کمک‌های مردمی نیازمند است، چراکه خود این مجموعه نیز یک رسانه مردمی بوده و توسط همین مردم اداره میشود


شما میتوانید با حمایت‌های هفتگی یا ماهانه خود، این مجموعه مردمی را جهت ماندگاری و ادامه خدمت‌رسانی به هنرمندان سرزمین‌مان یاری نمایید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند