شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  | تشکل مستقل و هنری پارتیزان متشکل از سه عضو / در زمینه تولیدات سینمایی و نقد آثار سینمایی فعالیت می کند |

  | ما صرفا نقد را رسانه ای برای تحقیر یا تجلیل آثار نمی دانیم بلکه معتقدیم / نقد شخم زدن زمین بی در و پیکر هنر است /  اثر را میوه می دانیم و نقد را باغبان |

  | آثاری که در پارتیزان خلق می شوند با یک دیدگاه خلق می شوند و آن بی دیدگاهیست / فارغ از هرگونه موج زود گذر و حزب بازی ، ما حرف دل می زنیم |

  چرا من در حامی باش هستم؟

  | حمایت شما باعث تدوام و بالارفتن کیفیت کار ما می شود |

  | ما معتقدیم که هنر امریست انسانی / اثر را هنر نمی دانیم مگر از یک روح انسانی به پا خیزد و انسان را شخص نمی دانیم بلکه به زعم ما انسان پدیده ایست نیازمند کمک خویش /  لذا بخشی از حمایت شما عزیزان صرف امور خیریه می شود |

درحال بارگذاری صفحه...