hero2

|| پآرتیزآن ||

|| پآرتیزآن ||
ساخته شده در 1399/7/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

| تشکل مستقل و هنری پارتیزان متشکل از سه عضو / در زمینه تولیدات سینمایی و نقد آثار سینمایی فعالیت می کند |

| ما صرفا نقد را رسانه ای برای تحقیر یا تجلیل آثار نمی دانیم بلکه معتقدیم / نقد شخم زدن زمین بی در و پیکر هنر است /  اثر را میوه می دانیم و نقد را باغبان |

| آثاری که در پارتیزان خلق می شوند با یک دیدگاه خلق می شوند و آن بی دیدگاهیست / فارغ از هرگونه موج زود گذر و حزب بازی ، ما حرف دل می زنیم |

چرا من در حامی باش هستم؟

| حمایت شما باعث تدوام و بالارفتن کیفیت کار ما می شود |

| ما معتقدیم که هنر امریست انسانی / اثر را هنر نمی دانیم مگر از یک روح انسانی به پا خیزد و انسان را شخص نمی دانیم بلکه به زعم ما انسان پدیده ایست نیازمند کمک خویش /  لذا بخشی از حمایت شما عزیزان صرف امور خیریه می شود |

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند